CLARIN-PL CLARIN-PL CLARIN ERICCLARIN ERIC English PolskiPolLinguaTec - Centrum Wiedzy CLARIN Technologii Językowej dla Języka Polskiego

PolLinguaTec - CLARIN Knowledge Centre for Polish Language Technology

Centrum Wiedzy Technologii Językowych dla Języka Polskiego ma status centrum CLARIN typu K, działa przy Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL na Politechnice Wrocławskiej.
CTJ CLARIN-PL zapewnia dostęp do wiedzy dotyczącej wykorzystywania narzędzi przetwarzania języka naturalnego, w szczególności języka polskiego, na potrzeby badań wchodzących w zakres humanistyki cyfrowej i nauk społecznych.
CTJ dysponuje dokumentacją (instrukcje, poradniki, tutoriale) oraz doświadczonymi pracownikami umożliwiającymi rozwiązywanie konkretnych problemów dotyczących wykorzystywania technologii językowych. CTJ umożliwia również dostęp do wielu narzędzi i aplikacji tworzonych w bliskiej współpracy z badaczami na potrzeby ich konkretnych zadań z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. CTJ jest od dawna jednym z wiodących ośrodków tworzących technologie przetwarzania języka naturalnego.

  • Doradzamy jak wykorzystać przetwarzanie języka naturalnego w badaniach naukowych.
  • Pomagamy w przygotowaniu wniosków grantowych, które zakładają wykorzystanie w badaniach przetwarzania języka naturalnego.
  • Szkolimy w zakresie wykorzystania technologii przetwarzania języka naturalnego

Zachęcamy do kontaktu, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o działalności naszego Centrum.

Knowledge Centre for Polish Language Technology is a CLARIN K-Centre located by Language Technology Centre CL-PL at Wrocław University of Science and Technology.
Language Technology Centre (LTC) is an institution ensuring the access to the knowledge useful during the application of tools and systems for natural language analysis, especially Polish, within Digital Humanities and Social Sciences. LTC has at its disposal the documentation (instructions, guidelines, tutorials) and experienced employees able to solve problems connected with the use of tools, resources and systems. LTC offers also a number of research applications built for the purposes of specific types of research tasks and in close cooperation with researchers from the areas of H&SS. LTC has been one of the leading Polish centres building technologies of natural language processing for many years now.

  • We advise how to make use of natural language processing in research (tasks)
  • We help in the preparation of grant proposals which assume the use of natural language processing in research
  • We train in the scope of use of natural language processing technology

We encourage the contact, if you want to learn more about the activity of our Centre