CLARIN-PL CLARIN-PL CLARIN ERICCLARIN ERIC English PolskiUsługi

Services

Pracownicy Centrum mają duża wiedzę dotyczącą metod przetwarzania języka naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego. Nasz zespół zapewnia wsparcie w przypadku wszelkiego rodzaju wykorzystania technologii językowych dla języka polskiego w celach naukowych, zarówno w przypadku badań jedno- jak też wielojęzycznych. Podczas wielu lat działalności CTJ dostarczyło rozwiązań technologicznych użytecznych w takich dziedzinach jak (między innymi): podstawowe przetwarzanie języka (lematyzacja, analiza morfosyntaktyczna, parsing); budowanie i zarządzanie korpusami tekstowymi; data mining oraz wydobywanie informacji z tekstu; przygotowywanie statystyk tekstu; badania stylometryczne; tworzenie i wykorzystywanie wordnetów; analiza leksykalno-semantyczna; semantyka dystrybucyjna i jej zastosowania (np. wektorowa reprezentacja słów), klasyfikacja semantyczna tekstów, wydobywanie metadanych z tekstu.

Spis naszych narzędzi i zasobów jest dostępny [TU]
Webserwis z narzędziami dostępnymi w przeglądarce jest [TU]

The employees of the Centre have wide knowledge on the methods of natural language analysis with a special emphasis put on the analysis of Polish language. The team offers support for all types of applications of Language Technology for Polish, both mono and multilingual ones. During the many years of its activity, the LTC team have built solutions in the areas of, (among others): natural language preprocessing (lemmatisation, morphosyntactic analysis, parsing), building and managing text corpora; data mining and information extraction from texts; text statistics preparation; stylometric research; wordnet building and use; lexico-semantic analysis, Distributional Semantics and its applications (e.g. word embeddings and its applications), semantic text classification, extraction of meta-data from text.

The list of our tools and resources is available [here]
The web service with the tools available in the browser is [here]