PolLinguaTec

expand_more

Certyfikat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tenetur ea, natus culpa dolorum sapiente illum itaque officia totam nostrum facere accusantium iusto recusandae modi officiis voluptas. Debitis eum earum quae.

task_alt

PolLinguaTec – Centrum Wiedzy CLARIN Technologii Językowej dla Języka Polskiego

Centrum Technologii Językowych przy Politechnice Wrocławskiej posiada status Centrum typu K. Jest to Centrum Szerzenia Wiedzy (Knowledge Sharing Centre), które jest odpowiedzialne za upowszechnianie wiedzy na temat działalności infrastruktury. PolLinguaTec jest miejscem, gdzie użytkownicy mogą zgłosić problem z działaniem infrastruktury, otrzymać fachową pomoc specjalistów wspierających określone przedsięwzięcia badawcze, czy też uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące używania infrastruktury.

PolLinguaTec zapewnia dostęp do wiedzy dotyczącej wykorzystywania narzędzi przetwarzania języka naturalnego, w szczególności języka polskiego, na potrzeby badań wchodzących w zakres humanistyki cyfrowej i nauk społecznych. Centrum dysponuje dokumentacją (instrukcjami, poradnikami, tutorialami) oraz doświadczonymi pracownikami umożliwiającymi rozwiązywanie konkretnych problemów dotyczących wykorzystywania technologii językowych. PolLinguaTec umożliwia również dostęp do wielu narzędzi i aplikacji tworzonych w bliskiej współpracy z badaczami na potrzeby ich konkretnych zadań. Od dawna jest jednym z wiodących ośrodków tworzących technologie przetwarzania języka naturalnego.

W jaki sposób wspieramy naszych użytkowników?

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

groups

Kim Jesteśmy

Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL jest częścią Katedry Inteligencji Obliczeniowej na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. PolLinguaTec jest zarządzane przez grupę specjalistów, którzy zajmują się dwoma poziomami działalności:

 • arrow_right

  aktywnym , obejmującym odpisywanie na e-maile, odbieranie telefonów, organizowanie spotkań (m.in. on-line z wykorzystaniem oprogramowania do wideokonferencji, np. Zoom czy MS Teams);

 • arrow_right

  proaktywnym , obejmującym obsługę helpdesku, przygotowywanie, dostosowywanie i aktualizowanie treści na stronie CLARIN-PL, tworzenie instrukcji obsługi zasobów i narzędzi oraz nagrywanie tutoriali na kanale CLARIN-PL utworzonym na platformie YouTube, organizowanie i przeprowadzanie warsztatów, treningów i konferencji.

Materiały instruktażowe tworzone są w taki sposób, aby były praktyczne i proste, a ich odbiorcą mógł być każdy użytkownik infrastruktury CLARIN-PL, niezależnie od stopnia znajomości technologii komputerowych. Materiały zawierają informacje o podstawowych funkcjach, obsłudze i możliwościach zastosowania narzędzi i usług. Tutoriale i webinaria o charakterze audiowizualnym dostępne są [TUTAJ], a wersje tekstowe instrukcji w mediatece https://clarin-pl.eu/index.php/mediateka/. W Mediatece można dodatkowo znaleźć materiały warsztatowe, publikacje, prezentacje i informacje o centrach badawczych, projektach oraz o inicjatywach związanych z zastosowaniami lingwistyki komputerowej w Polsce.

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

 • arrow_right

store

Inne Centra typu K

Centra Wiedzy CLARIN

Centra wiedzy CLARIN (Centra typu K) tworzą podstawę infrastruktury wiedzy CLARIN. Centra wiedzy to instytucje, które zgodziły się dzielić swoim doświadczeniem i kompetencjami w zakresie jednego lub kilku obszarów specjalizacji infrastruktury CLARIN.

Obszary specjalizacji Centrów typu K

Wszystkie centra typu K mają określone obszary specjalizacji, które mogą należeć do wielu różnych kategorii przedstawionych poniżej:

 • arrow_right

  poszczególne języki (np. duński, czeski, portugalski), [LINK]
  rodziny języków (np. południowosłowiańskie)
  lub grupy języków (np. języki bogate morfologicznie, języki szwedzkie);

 • arrow_right

  tekst pisany i formy inne niż tekst pisany [LINK]
  (np. język mówiony, język migowy);

 • arrow_right

  tematy stricte językoznawcze [LINK]
  (np. różnorodność językowa, nauka języków, badania diachroniczne);

 • arrow_right

  tematy związane z przetwarzaniem języka [LINK]
  (np. analiza mowy, tworzenie banków drzew, tłumaczenie maszynowe);

 • arrow_right

  typy danych inne niż korpusy tekstów [LINK]
  (np. dane leksykalne, siatki wyrazów, banki terminologiczne);

 • arrow_right

  wykorzystanie lub przetwarzanie typów danych językowych, [LINK] istniejących dla większości języków
  (np. gazety, dokumenty parlamentarne, historia mówiona);

 • arrow_right

  ogólne metody i zagadnienia [LINK]
  (np. zarządzanie danymi, etyka, prawa własności intelektualnej, OCR).

Kliknięcie na konkretny obszar specjalizacji spośród wymienionych powyżej odsyła na stronę CLARIN-ERIC, na której znajduje się lista centrów typu K oferujących wiedzę specjalistyczną w tej konkretnej kategorii, wraz z wyszczególnieniem tematów poruszanych w ramach danego obszaru specjalizacji.

Znajdowanie Centrów typu K

Poszczególne kategorie wymienione powyżej w części zatytułowanej "Obszary specjalizacji Centrów typu K" przekierowują bezpośrednio do listy Centrów typu K oferujących wiedzę z danej kategorii wraz z krótkim opisem. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronach głównych tych centrów. Należy pamiętać, że lista Centrów typu K i obszarów specjalizacji jest stale poszerzana. Aby znaleźć Centrum typu K, które oferuje interesujące nas usługi, można skorzystać z poniższych stron internetowych:

share

alfabetycznie uporządkowana lista wszystkich Centrów typu K ze szczegółami organizacyjnymi oraz obszarami specjalizacji

share

wyszukiwanie na podstawie słów kluczowych

share

strona Tour de CLARIN prezentująca poszczególne Centra typu K oraz wywiady z pracownikami tych centrów

clarin eric
politechnika wroclawska
clarin pl
mail_outline

Kontakt i wsparcie

Zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy chcą nawiązać z nami współpracę, a w szczególności osoby, które:

 • arrow_right

  mają pomysł na wykorzystanie naszych narzędzi i zasobów

 • arrow_right

  potrzebują porady dotyczącej zastosowania NLP (przetwarzania języka naturalnego) w celach naukowych;

 • arrow_right

  mają sugestie, pomysły, pytania lub chcą porozmawiać o nowoczesnych technologiach w humanistyce.

Poprzez wsparcie merytoryczne, techniczne i organizacyjne, konsorcjum CLARIN-PL realizuje misję promowania wiedzy o możliwościach wykorzystania technologii maszynowego przetwarzania języka w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

person
Koordynator konsorcjum naukowego CLARIN-PL

dr hab. inż. Maciej Piasecki

person
Opiekun użytkowników

dr Krzysztof Hwaszcz

person
Dyrektor techniczny

mgr inż. Tomasz Naskręt

person
Koordynator usług w ramach WebSerwisu

dr inż. Tomasz Walkowiak

person
Koordynator zespołu polskiej Słowosieci

dr Bartłomiej Alberski

person
Koordynator zadań tworzenia i wykorzystania korpusów tekstów

dr Marcin Oleksy

Formularz kontaktowy

*wypełnij wskazane pola swoimi danymi abyśmy mogli się z tobą skontaktować.